İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü

 

Suat KOÇAK
İl Performans ve Kalite  Koordinatörü

 

 
Burçin KANDEMİR
Hemşire
                                                                   
     İnsanların ve sistemlerin "hata yapması" ve "mükemmele ulaşma isteği" gerçeğinden yola çıkan kalite kavramı devamlı genişleyen ve dinamik olan bir kavramdır.Bu kapsamda; “doğru” kişiye, “doğru” işi, “doğru” zamanda, “doğru” yolla, “doğru” araçlar kullanarak yaptırmak ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmek gerekmektedir. Bu amaçlarla yola çıktığımız kalite anlayışımızda kalite anlayışının gelişiminin,verimliliğin artmasının, etkin bir yönetim sistemi devamlılığının, çalışanların tatmin, iletişim ve güven duygularının pekişmesinin, tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolün sağlanması amacıyla Müdürlüğümüz bünyesinde kalite çalışmalarına başlanmıştır.                                                                                                       

1-) İldeki kurum ve kuruluşların performansa dayalı eködeme uygulamalarını takip etmek ve gerektiğinde istatistikleri Bakanlığaulaştırmak,

2-) İlde memnuniyet anket çalışmalarını koordineetmek, gerektiğinde anketleri yapmak veya yaptırmak,

3-)İldeki kurum ve kuruluşları HKS çerçevesinde yılda 2 kez değerlendirmek,

4-)Kurum ve kuruluşların HKS kapsamında yapılan kalite uygulamalarının izlenmesi,değerlendirilmesi ve koordinasyonu görevini yürütmek,

5-) İldeki kurum ve kuruluşlarda HKS uygulamaları ilehasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi içinçalışmalar yapmak, bu konudaki uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak,

6-) Görevleri dâhilinde seminer, konferans gibi etkinliklerekatılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgili yerlere duyurmak,

7-) Koordinatörlük bünyesinde arşiv oluşturmak,

8-)Başkanlıkça görevlendirilecek Değerlendiricilere gerekli desteği sağlamak veyapılacak çalışmalara katılmak,

9-)İldeki kurum ve kuruluşların değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sisteminegirmek.

 
  
 
 


Bu sayfa 14032 kere görüntülenmiştir© 2012 Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü / Tüm hakları saklıdır