İş Sağlığı ve Güvenliği / Çalışan Hakları Birimi

 
Dr.Mustafa EZEN
 

 

 
                                                                                                          Av.Fatma AYDAŞOĞLU
Beyaz Kod İl Koordinatörü
  Beyaz Kod Birimi
   Beyaz Kod Birimi; kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olaylarını izlemek üzere kurulmuştur. Böyle bir olay gerçekleştiğinde kurum yöneticileri tarafından derhal “113” numaralı telefonla Beyaz Kod Birimine bildirim yapılması gerekmektedir. Eş zamanlı olarak olayın; ilgili kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirilmesi, müteakiben de web sitemizde “Beyaz Kod Bildirim Formu”nun (Bildirim Formu 1)eksiksiz bir şekilde doldurulması büyük önem arz etmektedir. Şiddete uğrayan sağlık çalışanı tarafından “113” numaralı telefona doğrudan da bildirim yapılabilecektir.

   Bildirim üzerine Beyaz Kod Birimi, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştıracak ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirecektir. Beyaz Kod Birimi, ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimlerine de olayın bildirildiğini teyit edecektir.

    Şiddet olayları için Bakanlık hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır.

 

 
Çalışan Güvenliği ve Hakları

 

      Bilindiği üzere bugünekadar Sağlık Bakanlığı tarafından çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanmasına yönelik çeşitli tedbirler alınmış ve özellikle kalite çalışmaları kapsamında çalışan güvenliği ile ilgili kurumsal yapılanmanın genel çerçevesi ve çalışma esasları belirlenmiştir. Şiddet olaylarının sağlık sistemimiz için önemli birsorun olarak gündeme gelmesi ile birlikte çalışanlarımızın hak ve sorumlulukları konusundaki farkındalık düzeyinin artırılması ve bu konuda bilgilendirilmesinin gerekliliği de ortaya çıkmıştır. Bu nedenle;kurumlarımızda “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi”nin kurulması ve bu konuile ilgili bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

      Bukapsamda sağlık kurumlarında bir Başhekim yardımcısının doğrudan takip edeceği“ Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” kurulacaktır. Bağlı birimlerdeki çalışan hakları ve güveliğine ilişkin iş ve işlerini yürütmek üzere Halk  Sağlığı Müdürlükleri ve il Sağlık Müdürlüklerinde bir Müdür yardımcısının doğrudan takibinde aynı birimler kurulacaktır. “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi”kurumlarındaki çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep veşikâyetlerini kabul edecek, bu başvuruları değerlendirerek raporlayacak gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine  geri bildirimde bulunacaktır.

        

 Bu sayfa 12567 kere görüntülenmiştir© 2012 Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü / Tüm hakları saklıdır