İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü


               
Suat KOÇAK
Müdür Yardımcısı

 
Gülser GÖKBULUT
Şube Müdürü 
  
 
 
  
 


Adı Soyadı

Ünvanı

Telefon

 

 

 

Sadık AYDIN

Bil.İşlt.

1437

 

 

 

Talip TELLİ

V.H.K.İ.

1433

 

 

 

Emre Horoz
V.H.K.İ 
1428
     
Burçin KANDEMİR
 Hemşire  1434      
Mehmet Naif ÇİÇEK
Sosyolog
1817
     
Neriman ALAKOYUN
Hemşire
1523
   
Ünzüle ÖZÇELİK
Ebe 1542
   
Doğan GÜLTEKİN
Sağ.Mem
1493
     

 
 
     
 


İzleme ve Değerlendirme ile İlgili Görevleri
 
1. Sağlık hizmetlerinin Bakanlık politikaları ve düzenlemelerine, programlarına stratejik plan ve hedeflerine uygunluğunu izlemek,
2. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının il teşkilatlarınca sunulan sağlık hizmetlerinin etkinlik, verimlilik ve işlevselliğini izlemek,
3. İl düzeyinde sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların sağlık hizmetlerinin sunumu izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını takip etmek,
4. İlin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
5. Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon takibini yapmak ve kurallara uygun yürütülmesini sağlamak,
6. İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastane Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ortak görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak,
7. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
Sağlık Bilgi Sistemleri İle İlgili Görevleri
 
1. Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili il düzeyinde uygulamaları belirlemek, koordinasyonunu sağlamak,
2. Kullanılan tüm bilişim sistemleri ve iletişim teknolojilerinin Bakanlık standartlarına uygunluğunu denetlemek,
3. İldeki mevcut ve/veya yeni kurulacak sistemlerin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca işletilen projelere entegrasyonunda rehberlik etmek, izlemek, denetlemek ve raporlamak,
4. İl düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri projelerini yapmak ve yaptırmak,
5. Bakanlık tarafından kurulan sistemlere gönderilecek verilerin, zamanında, doğru ve eksiksiz kaydedilmesi için gerekli, takip, denetim, bildirim ve uyarı işlemlerini yürütmek, veri gönderim süreçlerinde yaşanan teknik problemleri Bakanlığa raporlamak,
6. Bilgi güvenli politikalarını takip, kontrol ve koordine etmek, gerekli eğitimleri düzenlemek, bilgi güvenliği konularında denetleme yapmak,
7. İlde çalışan tüm sağlık personelinin sağlık bilgi sistemleri ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgi ve tecrübelerini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerini organize etmek,
8. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yayımladığı mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek, denetim raporlarını Bakanlığa göndermek,
9. Bakanlıkça bilişim projeleri hakkında verilecek görev, düzenlenecek eğitim, uzaktan eğitim, toplantı, telekonferans, seminer, çalıştay, sempozyum, kongre vb. etkinliklerde görev alacak personelin il bazında organizasyonunu sağlamak,
10. E-İmza ve mobil imza tedarik, idame ve kullanım süreçlerini organize etmek,
11. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,
12. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
Sağlığın Geliştirilmesi İle İlgili Görevleri
 
1. Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırmak ve bu konuda sorumluluk almalarını ve karar süreçlerine katılımlarını teşvik etmek,
2. Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin ve sosyal belirleyicilerin iyileştirilmesine yardım edecek düzenlemeler yaparak birey sağlığının korunması ve sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak ve sürdürmek,
3. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak veya yaptırmak, eğitim kurumları ve basın yayın organları aracılığı ile toplumu bilgilendirmek, kampanyalar yapmak veya yaptırmak,
4. Halk sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması, önlenmesi, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi için uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici mahiyette programlar hazırlamak veya hazırlatmak,
5. İl Müdürlüğünün bilgi edinme hizmetlerini yürütmek,
6. Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği, verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri konularında değerlendirmeler yapmak veya yaptırmak, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberlerin yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek,
7. Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon takibini yapmak ve kurallara uygun yürütülmesini sağlamak,
8. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,
9. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
 
 
 2015 YILI ETKİNLİKLERİMİZ
 Medya Kampanyası okullarda minik 112 proje uygulaması başladı
 Yaşama Yol Ver
 Sakarya Tanıtım Filmi
Kan bağışı etkinlikleri Resmi Daireler Kampüsünde devam ediyor.
 Uyuşturucu Bağımlılarına Kriz Durumlarında Müdahale Eğitimi
 Hoşgörü Ve Öfke Kontrolü Semineri Düzenlendi
 Engelli vatandaşlarımızın sadece Engelliler Haftasında değil bütün yıl yanlarındayız.
 04-08 Mayıs 2015 Tarihleri Arasında İlimizde İlk Yardım Eğitici Eğitimi Düzenlendi
 Tıp Bayramı Etkinlikleri Devam Ediyor
 Bağımlılık Yapıcı Maddeler Ve Zararları Konulu Eğitim Verildi.
 "Bağımlılık ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele” Konulu Eğitim Düzenlendi.
 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Madde Bağımlısı Hastaya İlk Müdahale”  Eğitimi 
 Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı
 2014 YILI ETKİNLİKLERİMİZ
 2014 Eylül Ayı Aday Memurluk Temel Eğitimi Soru Örnekleri Yayınlandı
Sapanca'da Avrupa Birliği ve Yerel Sosyal Aktörler İşbirliği Çalıştayı düzenlendi
İl Sağlık Müdürlüğü İşaret Dili Eğitimi Düzenlendi
12-18 Mayıs Hemşireler Haftası Nedeni İle Kent Meydanında Tören Düzenlendi
8.Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon Ve Hasta Güvenliği Kongresi
1.Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi Sakarya Üniversitesi Kültür Ve Kongre Merkezinde Düzenlendi.
Sağlık Müdürlüğü Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Eğitimleri Tamamlandı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Uyum Rehberi
112 Acil Sağlık Hizmetleri Tanıtım Broşürümüz Yayınlandı
Sağlık Bakanlığı'nın Minik 112 Projesi Nedeni ile Müdürlüğümüz tarafından 17 Ağustos İlkokulu ve Ortaokulu'nda sunum düzenlendi.
Araştırma, Bilgi Sistemleri ve Sağlığın geliştirilmesi Şube Müdürlüğümüzün İstanbul ve Bursa Sağlık Müdürlüklerini Ziyareti
  2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ
Araştırma Bilgi Sistemleri ve Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü’nün yıl sonu faaliyet raporu
İL Sağlık Müdürlüğü TSE Eğitimi Düzenledi
Sağlık Müdürlüğümüzün Projesine MARKA'dan Tam Destek
Müdürlüğümüzde Mobbing Eğitimi Düzenlendi
14 Mart Tıp Bayram Etkinlikleri
Lisans Tamamlama Uygulamaları
Yoğun Bakım Sorumlu Hemşirelerine Eğitim Düzenlenmiştir.
Yardımcı Sağlık Personelinin Antibiyotik Kullanımı Konusunda Bilgi Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi
Sağlık Net-2 Web Uygulamaları Eğitimi
“Sakarya AB Yolunda Projesi” AB Proje Yönetim Döngüsü Eğitimi
  2014 YILI ETKİNLİKLERİMİZ 2014 YILI ETKİNLİKLERİMİZ
 
 
 
 
 
 Bu sayfa 19396 kere görüntülenmiştir© 2012 Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü / Tüm hakları saklıdır