İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

 
 
            
Suat KOÇAK
Müdür Yardımcısı
                                                            

          Osman NALBANT
          Şube Müdürü

  

 
YATIRIM
    TAŞINIR VE KAYIT KONTROL YETKİLİSİ    
MEHMET AYGÜN
V.H.K.İ.
1521
MİTAT ŞAHİN AYN.SAYM. 1405
MELDA BAYRAM
V.H.K.İ.
1403
RESUL YAŞAR SAĞ.MEM. 1405
LEVENT SEVİNÇ
TEKNİSYEN
1497
SATINALMA 1-(İHALE)    
YILMAZ IŞIK
İŞC.TEKNSYN.
1497
Elvan ASLAN AYDIN
Ebe
1411
FATİH UNCUOĞLU
TEKNSYN (4/C)
1497
NEJLA DENİZ
V.H.K.İ. 1466

   


MUTEMETLİK / DÖNER SERMAYE


SATINALMA 2- (BÜTÇE-DOĞ.TEMİN)    
SELMA ALTINSOY
ŞEF
1518
MERYEM BAŞARAN EBE 1444
TUĞBA ÇOBANOĞLU YAVUZ
TIBBİ SEK.
1520
MÜBERRA ÖZKAN
EBE
1460
MUZAFFER SOYLU
V.H.K.İ.
1518FERİHA GÜLEN
V.H.K.İ
1518
MÜHENDİSLER    

 
CENGİZ ALP ELK. MÜH. 1759
TAHAKKUK


HÜSEYİN ÜNAL ELKT.ELK.MÜH. 1473
ÜMİT VEYSEL TOY
V.H.K.İ.
1464
MUSTAFA TUNCER İNŞ. MÜH. 1535
Ayla HİZAL
V.H.K.İ.
 1855MERT DEMİRTOK ENDSTRİ MÜH. 1535HUKUK İŞLERİ BÜROSU    
GELEN GİDEN EVRAK


SEBİLA KARABULUT AVUKAT 1487
Muhammet Hasan GÜN
Memur
1802
Hilal BALPETEK
AVUKAT
1397
FARUK ÇALIŞKAN

1802
Fatma AYDAŞOĞLU
AVUKAT
1467
GIYASETTİN DURGUN
   1802 Murat HALICI
Tıbbi Sekreter
1467
 
ŞOFÖRLER

YASİN ÖZTÜRK
 BAŞ ŞOFÖR  1537 SANTRAL


M.ALİ KILIÇ
ŞOFÖR

Havva KABA
Memur
1400
 BÜLENT ZORLU
  


ERKAN BAYRAM


   
 

 

 İdari İşlerle İlgili Görevleri

 
1. 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
2. Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
3. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
4. İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
5. Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,
6. Kuruluşlara ait araç, gereç ve motorlu taşıtlar ile Bakanlığa ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak ve bu konuda merkezle işbirliğini sağlamak,
7. Müdürlüğe ait araç, gereç ve motorlu taşıtların envanter kayıtlarını tutmak, planlamak, yürütmek ve bu konuda merkez teşkilat ile işbirliğini sağlamak,
8. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak,
9. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
Yatırım İşleri İle İlgili Görevleri
 
1. Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
2. Gerektiğinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak,
3. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
4. İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak,
5. İlde sağlık yapılarının mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
6. İl Sağlık Müdürlüğüne ait taşınmazlara ilişkin işlemleri yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak,
7. Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,
8. Bakanlığa ait taşınmazların envanter kayıtlarının ve icmal cetvellerinin tutulması, her türlü işlemlerinin yürütülmesi ile imar plan tadilat tekliflerine görüş vermek,
9. Yatırım programına teklif edilen projeler için arsa temin edilmesi ve söz konusu taşınmazlarla ilgili gerekli işlemlerin yaptırılması,
10. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlükleri, TOKİ, İÖİ, YİKOP tarafından yaptırılan sağlık yatırımlarının son kullanıcı kurumlarca teslim alınması süreçlerini koordine etmek, devir teslim işlerini yürütmek,
11. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce görevlendirildiği durumlarda kontrollük hizmetlerini yürütmek,
12. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce görevlendirildiği durumlarda geçici ve kesin kabul heyetlerinde bulunmak,
13. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
 
 
Tahakkuk ve Mali İşlerle İlgili Görevleri
 
1. İl düzeyinde malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,
2. Mali işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
3. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarının tüketim maddeleri (sarf malzemeleri, yakacak, akaryakıt, vb.) ile tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların sağlanmasını tek elden planlayarak yürütmek,
4. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşların yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek bütçe hazırlığı için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak,
5. Sağlık kurum ve kuruluşlarına ait taşınır hesaplarının, İl Konsolide Görevlileri ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerince doğru olarak zamanında yapılmasını sağlamak,
6. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
 
Kurum İdari Kurulu (KİK) Kararları
 


Bu sayfa 14037 kere görüntülenmiştir© 2012 Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü / Tüm hakları saklıdır