İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

 
 

            
Suat KOÇAK
Müdür Yardımcısı

  
Gülser GÖKBULUT
Şube Müdürü
                 

  

 
 
 
 
Yücel KATRAN
Birim Sorumlusu (Tıbbi Sekreter)1415
Elif GÜNDOĞDU
V.H.K.İ.
 1474
Doğan GÜLTEKİN
Sağlık Memuru
 1493
İbrahim BÜYÜKERGÜN
 Tıbbi Sekreter
 1516
Ahmet PELEK  (Disiplin Birimi)
 V.H.K.İ.  1454
Recep BAŞARAN
 Tıbbi Sekreter 1454
 

 
 

 

İnsan Kaynakları İle İlgili Görevleri
 
1. Müdürlük personelinin atama, nakil, sicil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
2. İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,
3. Personelin aday memurluk eğitimi ile meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikleri ilgili şubeler ile koordine ederek düzenlemek,
4. Personele inceleme sonucunda verilen disiplin ve idari cezaların kayıtları ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
5. Personel ile ilgili il geneli verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak,
6. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
Disiplin İşleri İle İlgili Görevleri
 
1. Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
2. 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
3. İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak,
4. Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi,
5. Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,
6. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. Bu sayfa 3908 kere görüntülenmiştir© 2012 Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü / Tüm hakları saklıdır