Aile Hekimliği 55.Ek Yerleştirme İşlemine İlişkin Duyuru

Aşağıdaki tabloda belirtilen, çeşitli nedenlerle boşalan ve yeni açılması planlanan Aile  Hekimliği  Birimlerine  “25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Aile  Hekimliği  Uygulama Yönetmeliği ile 11.03.2015 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik hükümlerine göre” Aile Hekimliği ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

 

    EK YERLEŞTİRME YAPILACAK OLAN BİRİMLERE İLİŞKİN BİLGİLER:

SIRA NO

İLÇESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

 A.H.B. KODU

Y.H.B. NÜFUS

   G.H.B.

   NÜFUS

TOPLAM NÜFUS

1

SAPANCA

SAPANCA ASM

5413011

-

-

1000

(sanal)

2

ADAPAZARI

CAMİLİ 3 ASM

5401078

-

-

1000*

(sanal)

3

ADAPAZARI

TEKELER ASM

5401079

-

-

1000

(sanal)

4

ADAPAZARI

HIZIRTEPE ASM

5401080

-

-

1000

(sanal)

5

ADAPAZARI

FATMA HANIM ASM

5401081

-

-

1000

(sanal)

6

SERDİVAN

SERDİVAN ASM

5414029

-

-

1000

(sanal)

7

KARASU

KARASU ASM

5409017

-

-

1000

(sanal)

8

SAPANCA

KIRKPINAR ASM

5413012

-

-

1000

(sanal)

9

KARAPÜRÇEK

KARAPÜRÇEK ASM

5408004

0

0

0

10

SAPANCA

KURTKÖY ASM

5413010

3.398

0

3.398

11

HENDEK

ULUDERE ASM

5407021

2.065

906

2971**

12

ERENLER

KÜPÇÜLER ASM

5404018

3.429

0

      3.429

 

*Aile Hekimi tarafından kiralanacak binada hizmet verilecek.

 

**677 Nolu KHK ile boşalan Aile Hekimliği Birimleridir.(22 Kasım 2016 tarihli ve 29896 (mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 677 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden sözleşme feshi yapılarak boşalmış pozisyondur. Bu boş pozisyon için ilgili yargı mercilerince verilecek hukuki karar olması durumunda verilecek hukuki kararın idarece uygulanma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle ilgili boş Aile Hekimliği Birimini 2016/55. Ek Yerleştirme sırasında tercih eden hekimin yargı kararları doğrultusunda sözleşmesi fesih edilerek pozisyonu boşaltması gerekebilir. Bu durumda sözleşmesi fesih edilen Aile Hekimi asıl kadrosundaki görevine dönecek ve fesih edilen sözleşmeli Aile Hekimliği Birimi ile 2016/55. Ek Yerleştirme işleminde boşalttığı Aile Hekimliği Birimi için hak talebinde bulunmayacaktır. 54 07 021 Nolu Aile Hekimliği Birimi için sözleşme imzalayan hekim yukarıdaki hükümleri kabul etmiş sayılacak ve sözleşme imzalanması sırasında yukarıdaki hükümleri kabul ettiğine dair bir belgeyi de imzalayacaktır.

 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 03.04.2013 tarihli ve 37117 sayılı yazısında; “05.11.2012 tarih ve 929 sayılı yazı ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları teşkilatında görev yapan personelin Aile Hekimliği Uygulamasına geçebilmesi için muvafakate ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, akabinde 26/03/2013 tarihli ve 34050 sayılı yazı muvacehesinde, aile hekimliğine geçişte muvafakate ilişkin bazı hükümler değiştirilmiş idi… Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kadrolarında bulunan (başka birimlerde geçici görevli olanlar dâhil) ve Aile Hekimi olmak isteyen bütün pratisyen hekimler ile Aile Sağlığı Elemanı olarak Aile Hekimliği Uygulamasına geçmek isteyen personele muvafakat verilmiş olup bu personelin Aile Hekimliğine başvurularında Halk Sağlığı Müdürlüğünce ayrıca bir değerlendirme yapılmayacaktır.” hükümleri yer aldığından Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kadrolarında bulunan (başka birimlerde geçici görevli olanlar dâhil) pratisyen hekimlerden muvafakatname istenmeyecektir.

 

 Tıp Fakültesinden mezuniyeti üzerinden en az 25 yıl geçmiş diğer uzman hekimlere kadrosunun bulunduğu kurumun teklifi üzerine ilgisine göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı veya Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce karar verilecektir. Bunların dışındaki uzman hekimlere ise muvafakat verilmemiştir.

 

Müracaatlar 06/03/2017 tarihinde başlayacak ve 10/03/2017 tarihi saat 17:00’ye kadar kabul edilecektir. Yerleştirme işlemine katılmak isteyen hekimler, kendilerinden istenen belgeleri önceden http://www.sakaryahsm.gov.tr/ adresinden temin ederek, eksiksiz olarak doldurduktan sonra Halk Sağlığı Müdürlüğü Evrak Kayıt Biriminde kayıt yaptırarak 10/03/2017 Cuma günü saat 17:00’ya kadar Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şubesine şahsen (çalıştığı kurumda işleri aksatmayacak şekilde) elden teslim edeceklerdir.  Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaat süresinin bitimini takiben   (hizmet puanı ile ilgili itirazlar da dikkate alınarak)  hazırlanacak öncelik sıralaması

ve başvuru gruplarına göre hazırlanan hizmet puanı sıralama listesi 15/03/2017 tarihinde saat 17:00’de Müdürlüğümüzün http://www.sakaryahsm.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

 
Yerleştirme işlemleri 17/03/2017 Cuma günü saat  16:00’da Sakarya Halk Sağlığı Müdürlüğü Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.  
 
 
 


Bu sayfa 465 kere görüntülenmiştirHABERLER & ETKİNLİKLER

© 2012 Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü / Tüm hakları saklıdır