Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması (Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Prevalansı)

  Bütün dünya olduğu gibi ülkemizde de bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığı ve ölüm nedenleri içindeki payı giderek artmaktadır. Mevcut bilgi ve deneyimler, toplum ya da bireye yönelik yapılacak uygun girişimlerle önemli sayıda hastalığın ve ölümün önlenebileceği göstermektedir. Topluma yönelik girişimlerin planlanması ve uygulanması için ülkenin alt yapısına uygun, toplumu yansıtan veri ve veriye dayalı bilgi gereklidir. Bu nedenle, Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı olmayan hastalıklar ile mücadele çalışmaları kapsamında Dünya Sağlık Örgütü işbirliği ile Türkiye genelinde araştırma yapılması planlanmıştır.
      Söz konusu araştırmanın saha çalışması, 21 Nisan-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında  PGlobal firması tarafından yürütülecek olup, İlimizde rastgele seçilmiş hanelerde,15 yaş ve üzeri bireyler arasından belirlenecek kişilere anket uygulaması, fiziksel ölçümler ve kan ölçümleri yapılması şeklinde olacaktır.


Bu sayfa 215 kere görüntülenmiştir© 2012 Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü / Tüm hakları saklıdır